Poradenstvo

Ponúkame odborné poradenstvo

Ponúkame Vám odborné poradenstvo v stavebníctve na Slovensku pre slovenských, nemeckých, rakúskych a švajčiarskych zákazníkov.

  • odborné posúdenie Vášho investičného zámeru
  • nájdenie vhodnej lokality a pozemku pre Váš investičný zámer
  • zabezpečenie projektovej dokumentácie, dodávateľa a inžiniersku činnosť pre Váš investičný zámer v súlade s legislatívou Slovenskej republiky

V prípade kúpy nehnuteľnosti v Slovenskej republike Vám zabezpečíme:

  • výber vhodnej nehnuteľnosti pre Váš investičný zámer
  • odborné argumenty a vyjednávanie zľavy z predajnej ceny
  • pravdivé zhodnotenie technického stavu nehnuteľnosti
  • finančný odhad reálnych nákladov na opravy a rekonštrukciu objektu podľa Vášho investičného zámeru
  • výberové konanie na projektovú dokumentáciu a dodávateľa realizácie stavebných prác až po kolaudáciu