Stavby – poruchová služba

Odborné riešenie porúch na stavbách.

V prípade poruchy na Vašej stavbe:

  • obhliadkou zhodnotíme a diagnostikujeme problém
  • zabezpečíme odborný návrh a prípadný výpočet na odstránenie poruchy
  • navrhneme technologický a technický návrh odstránenia poruchy
  • zabezpečíme realizáciu odstránenia poruchy našou firmou
  • na odstránení vzniknutých porúch stavby bude dozerať náš stavebný dozor a stavbyvedúci – odborne spôsobilý v stavebníctve.