Stavebné práce a realizácia interiérov

Stavebné práce a realizácia interiérov

Ponúkame Vám komplexnú realizáciu stavebných prác na výstavbe Vášho objektu, rekonštrukcií domu alebo bytu vrátane interiéru. Zároveň Vám ponúkame aj všetky druhy stavebných prác v exteriéri.

Stavebné práce realizujeme na základe schválenej projektovej dokumentácie a odsúhlaseného položkovitého rozpočtu.

Všetky stavebné práce sú pod dohľadom stavbyvedúceho – odborne spôsobilého v stavebníctve s odborom Pozemné stavby. Súčasťou realizácie stavieb je aj naše odborné poradenstvo s vhodným využitím stavebných materiálov, technologických procesov, statiky, logistiky a pod. V počiatočnom štádiu Vám vieme zhodnotiť celý Váš projekt so zabezpečením projektovej dokumentácie a s vybavením stavebného povolenia s kolaudáciou.

  Stavebné práce a realizácia interiéro