Stavebný dozor a inžinierska činnosť

Stavebný dozor a inžinierska činnosť

Ponúkame Vám odborný stavebný dozor pre realizáciu stavebných prác na Vašom objekte. Angažovaním stavebného dozoru získate:

  • Stavebné práce budú kvalitne zrealizované
  • Budú dodržané všetky technologické postupy
  • Budú použité vopred dohodnuté kvalitné stavebné materiály
  • Bude dodržaný vopred schválený finančný rozpočet
  • Budú odstránené prípadné chyby v projektovej dokumentácií
  • Budú dodržané všetky legislatívne požiadavky a stavebný zákon

Skúsený a odborne spôsobilý stavebný dozor Vám šetrí čas, peniaze a dozerá na realizáciu stavebných prác k Vašej spokojnosti.

Zároveň Vám ponúkame aj inžiniersku činnosť pre realizáciu Vášho investičného zámeru. Vybavíme všetky vyjadrenia, povolenia, schválenia od získania stavebného povolenia až po kolaudáciu.

Šetríme Váš čas, trpezlivosť a peniaze.

 stavbyveduci dozor

Služby stavebného dozoru a inžiniersku činnosť sme poskytovali nasledujúcim klientom:

 

Ak máte záujem o stavebný dozor, kontaktujte nás tu